Welkom bij Puur in Leven, psychologiepraktijk in Doetinchem voor holistische behandeling.

‘Het probleem is niet dat er problemen zijn. Het probleem is dat we het tegendeel verwachten en denken dat problemen hebben een probleem is.’ — Theodore Isaac Rubin, Amerikaans psycholoog

 

 

 

 

Verwacht een holistische behandeling, gericht op je zoektocht naar antwoorden en genezing.

 

Reken op de volledige en open bereid-heid om samen met je op te lopen in jouw unieke proces.

 

 

Ontvang een liefdevolle en humoristische benadering van het leven.

Samen zullen we jouw vragen verkennen en zoeken naar de rode draad om opnieuw overzicht, inzicht en uitzicht te verkrijgen.

 

 

Behandelaanbod

Alles hangt met elkaar samen en alles is verbonden met elkaar.

Het aanbod is er voor ieder die zich aangesproken voelt om op een holistische wijze aan de slag te gaan met zichzelf. In de werkwijze wordt geen onderscheid gemaakt in achtergrond, opleidingsnivo, of ernst van de klachten. Bij de telefonische kennismaking wordt de inschatting gemaakt of een begeleidingscontact van een wekelijks of eens per twee/drie wekelijks contact voldoende is om tot je bestemming, je puurste zelf, te komen. Er kan in de behandeling gebruik gemaakt worden van verschillende methodieken, zoals ACT en EMDR, aangepast op jouw behoeften.

Wat is holistisch werken?

Mind

Mijn onderliggende levensvisie is dat een mens ‘heel’ is, maar dit mogelijk is vergeten door de negatieve invloed van het denken/ de geest/ de mind. De mind, het leven en denken van alledag, wordt beïnvloed door leerervaringen in het verleden en vormen een gekleurde bril naar verwachtingen in de toekomst. Het heden kan vergeten worden, waardoor we vast kunnen komen te zitten in het leven in het verleden of in de toekomst. Beiden zijn situaties die niet actueel zijn, maar zeer verleidelijk om in te blijven hangen. Daarnaast kunnen aangeleerde leefregels, rigide patronen, soms uit voorouderlijke geschiedenis een obstakel zijn om je wereld door een andere kleur bril te bezien.

Body

Diepere, soms onbewuste emoties, klevend aan gebeurtenissen, kunnen ervoor zorgen dat je niet verder komt op je pad. In alles in mijn leven, waaronder mijn levenservaringen, mijn studies en dat waar ik diep vanbinnen wéét dat het waar is, is het volgende voor mij werkzaam. Wanneer er een pijn in het zelf speelt, een verdriet, een lichamelijke pijn of ongemak, boosheid en angsten in verschillende niveaus en je wilt hiervan af, dan geldt de volgende wet: de weg eruit = de weg erin. Wanneer je in staat bent om naar de angel van je pijn te gaan, deze te zien, te erkennen en te doorvoelen, is de pijn in staat om door te stromen en weg te vloeien. Je emoties en je pijn, onze soms ongewenste vrienden, zijn je allerbeste raadgevers, wanneer je ze weet terug te brengen naar hun zuiverste vorm.

Soul

Naast de aanwezigheid van de mind en de body, bestaat er nog een derde zijnswijze. Leven vanuit de ziel, oftewel het hogere zelf, is een manier om het lichaam en het denken te ontstijgen. Je kunt je nu misschien afvragen, waarom is dit belangrijk? Welnu, ik zou je mee willen nemen in een gedachte-experiment. Stel je eens voor dat jij een levend wezen bent die een bril draagt met allerlei verschillende kleuren overtuigingen, emoties, lichamelijke sensaties, rollen, verwachtingen en patronen. En stel je nu eens voor dat jij, dit levend wezen, in staat bent om tijdelijk deze bril af te zetten en rond te kijken alsof je voor het eerst hier op aarde bent, puur en vrij. Hoe zou dat voor je zijn?

In het contact met je ziel, voel je je in het ergste geval meer neutraal ten opzichte van het leven en verder is de kans een stuk groter dat je met meer bereidheid, acceptatie, redelijkheid, liefde, vreugde, vrede en verlichting in het leven komt te staan! Mocht je deze ontwikkeling een titel willen geven, zou je het een hoger bewustzijn kunnen noemen, iets waar ieder van ons toe in staat is. Er bestaan verschillende manieren om het hogere zelf te activeren en dat wat voor de één werkt, hoeft niet voor de ander te werken. Manieren om bij het hogere bewustzijn te komen, zijn middels meditatie-technieken, energetisch werk, yoga, of het beoefenen of aanschouwen van creatieve kunstvormen.

 

Over Brigitte

A human being is a part of the whole called by us universe, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feeling as something separated from the rest, a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty. Nobody is able to achieve this completely, but the striving for such attainment is in itself a part of the liberation, a foundation for inner security.” — Albert Einstein

Wees de verandering die je wilt zien in de wereld.

Mijn eigen zoektocht naar de zin van mijn leven begon met de opleiding Creatieve Therapie Beeldend in 1996, een opleiding vervult van persoonlijke en creatieve ontwikkeling en daarnaast een startsein voor mijn carrière als therapeut. Een rol, waar ik me vanaf mijn 17de jaar al senang bij voelde en opbouwende feedback ervaarde van mensen die ik mocht begeleiden. Mijn pad leidde naar werkzaamheden als activiteitenbegeleider bij een grote instelling en mijn wens om door te studeren werd gevoed door de beperkte vooruitzichten met het huidige opleidingsnivo. Ik wilde, naast de dagelijkse omgang en activering van mensen, een andere betekenis hebben in de levens van mensen! Psychologie was al snel gekozen en in 2005 mocht ik dit afronden, na een prachtige kennismaking met Acceptance and Commitment Therapy, met een blijvende afdruk op mijn bestaan. Na mijn basisopleiding, was er gelukkig het vertrouwen om mij te laten starten met de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog BIG. In 2008 was ook dit verlangde bewijs in de pocket en heb ik in verschillende settings mogen werken. In deze jaren ben ik tevens moeder geworden van drie prachtige kinderen en werd het moederschap mijn centrale focuspunt. Toch bleef ik in de afgelopen jaren het gevoel houden dat er iets miste, dat er bij mezelf blokkades speelden, die maakten dat ik me niet 100% kon overgeven aan de belangrijke dingen in mijn leven. In het jaar 2020 mocht ik via een sjamanistische ceremonie, deze obstakels onder ogen zien en komen waar ik werkelijk wilde zijn. De ontmoeting met mijn eigen ziel is een levensbelangrijke stap geweest in mijn bestaan. Omdat dit aspect in plaats van ergens op de achtergrond, sterk aanwezig is in mijn bestaan in het hier-en-nu, werk ik eraan om deze kostbare vlam door te geven aan anderen. Opgeschoond en met een volle dosis blijdschap en levenskracht maak ik nu een nieuwe start met mijn praktijk voor mensen die op zoek zijn naar een betere verhoudingswijze met hun eigen denken, voelen en handelen!

Nog wat officiële gegevens..

Over mijn opleidingsnivo:

Als Gezondheidszorgpsycholoog ben ik universitair geschoold en gespecialiseerd om mensen met uiteenlopende psychologische klachten te behandelen. Ik sta geregistreerd in het BIG-register.

Verder ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Acceptatie en Commitment therapie (www.acbsbene.com). Tevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van de Gezondheidszorgpsychologie (www.nvgzp.nl).

Over mijn werkervaring:

Naast de opleiding heb ik ruime werkervaring opgedaan binnen een praktijk met eerste- en tweedelijnszorg voor volwassen cliënten, waaronder ouderen en adolescenten, de geestelijke gezondheidszorg, waaronder de verslavingszorg en de revalidatiezorg.

Binnen de revalidatiezorg, de eerste- en de tweedelijnspraktijk en een instelling voor verslavingszorg heb ik Acceptance en Commitment therapie (ACT) geïntroduceerd bij collega’s, hetgeen met veel enthousiasme is ontvangen. Voor cliënten met angsten, chronische pijn en verslavingsproblematiek heb ik, tevens vanuit ACT en later gecombineerd met Mindfulness based Cognitive Therapy, succesvolle groepstherapieën opgezet (Puur in Leven).

Contact

Wil je aan de slag?

De praktijk is per email bereikbaar en geopend op maandag, woensdag en donderdag tussen 09.00 uur en 14.00 uur. Aanmelding kan via het contactformulier of email: Brigitte@psychologiepraktijk-beter.nl.

Goed om te weten:

Het particuliere tarief is 113,33 euro per consult, waarvan 60 minuten spreektijd en een kwartier uitwerktijd gerekend wordt. Wanneer er gewerkt wordt met EMDR, worden sessies van anderhalf uur afgesproken. Er zijn geen zorgcontracten afgesloten met zorgverzekeraars, maar dit betekent voor jou dat je nog steeds recht hebt op een vergoeding van je zorgverzekeraar, mits er sprake is van problematiek die verzekerd wordt door de basisverzekering. De weg om vast te stellen in hoeverre je verzekerd bent, is door contact op te nemen met je zorgverzekeraar en je pakketvoorwaarden in te zien. Wanneer gebruik gemaakt wordt van verzekerde zorg, hanteer ik de standaard tarieven die de NZA adviseert voor GGZ, let wel, deze tarieven liggen hoger dan het standaard particuliere tarief. Een voorwaarde die wordt gesteld door zorgverzekeraars voor verzekerde zorg, is de beschikking over een geldig kwaliteitsstatuut. Voor mensen die graag zonder inmenging vanuit de zorgverzekeraar aan de slag willen gaan, en financieel over beperkte mogelijkheden bezitten, is waardebepaling achteraf ook een optie voor vergoeding. Voor meer informatie kijk ook eens bij de contractvrije psycholoog, en bij het zorginstituut Nederland. Tot slot hanteer ik de voorwaarde dat afspraken 24 uur vooraf kosteloos gewijzigd of afgezegd kunnen worden, anders wordt het consulttarief in rekening gebracht.

 

  Naam

  Geboortedatum (optioneel)

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  E-mail

  Telefoon

  Gewenst tijdstip terugbellen (optioneel)

  Reden voor aanmelding (optioneel)

  Opmerkingen (optioneel)

  Reacties van cliënten

   

  “Vorig jaar ben ik mezelf tegengekomen op een negatieve manier. Ik wilde verder met mijn leven maar mijn herinneringen wilden mij niet laten gaan. Toen heb ik contact gezocht met psychologiepraktijk Beter. De naam beter sprak mij aan, omdat ik dat graag wilde. Ik wilde beter zijn. Samen met Brigitte hebben we een behandelplan afgesproken. Tijdens de sessies verplaatste Brigitte zich naar mijn situatie er werd ingespeeld op wat ik zei. En daarbij voelde ik mij gehoord. Nu een half jaar later ben ik wie ik wil zijn. Mijn herinneringen zijn wat ze horen te zijn herinneringen. En de emoties die daarbij hoorden zijn op de achtergrond.
  De sessies heb ik als zeer prettig ervaren en de technieken gebruik ik af en toe nog steeds.” 

   

  “Na jarenlange pijnklachten en problemen op het psychische vlak, na enkele traumatische ervaringen uit het verleden (PTSS), ben ik bij Brigitte Ponjee beland. Ik wist eerst niet goed wat ik van de behandeling (EMDR) kon verwachten en ben er onbevangen ingegaan. Door haar manier van werken en het geven van beeldende tips heb ik een positieve groei doorgemaakt. De eerste sessie EMDR was wat ongemakkelijk, omdat ik het niet kende en omdat er nog geen echte vertrouwensbasis was. Daarna heb ik me durven geven, dit kwam mede omdat Brigitte Ponjee me goed begeleidde en me liet zijn, wie ik was. Eindresultaat is, dat ik wat steviger in het leven sta, weer kan sporten, omdat ik veel minder pijn voel, ik mijn emoties beter de baas ben, maar ook neutraler naar de situaties kan kijken, die mijn leven zo moeilijk gemaakt hebben. Ik ben blij dat ik naar haar ben toegegaan :).”

   

  “De combinatie tussen EMDR en jouw rustige aanwezig zijn en af en toe een vraag stellen vond ik een goede en prettige manier. Het bracht pijnlijke dingen aan het licht die niet direct meer in je bewustzijn liggen met een boel emotie maar door de EMDR kwam ik toch steeds weer bij ruimte en helderheid en een soort gewaarworden. Het heeft me meer zicht gegeven op patronen waar ik mijn leven lang mee worstel, en door daar meer zicht op te krijgen geeft toch het gevoel van meer grip en minder overspoeld worden door de dingen in mijn leven. 

  Ik zie nu vaker een bepaald gevoel ‘verschijnen’ en door die afstand kan ik het ook meer laten. Ik zie ook meer dat ik dat niet ben maar dat het iets zo gevormd is door het leven heen. Voor mijn gevoel heb ik nog genoeg om naar te kijken en mee aan de slag te gaan maar voor nu is het goed en is er een rustiger vaarwater in mijn leven gekomen.

  Hartelijk dank voor je heldere inzicht en je rust dat vond ik erg prettig.”