Yinkracht en de kosmische wet van het afstand nemen. 🌎

Kunnen we afstand nemen van een gehechtheid aan een doel, aan een resultaat, om ruimte te kunnen geven aan onbedacht grootse mogelijkheden? Meer te zijn als de vruchtbare aarde waarin het zaad van verwachting valt, dan het zaad zelf te zijn, met een sterke doelgerichtheid, richting en uitkomst?

Passiviteit als een deugd, zoals de aarde passief wacht, ontvangt en geeft. Op te merken dat de voorbereiding van nature zich niet bevindt in de denkende, regerende en controlerende zin, maar eerder in het scheppen van de juiste condities waarbinnen de creatie kan gaan plaatsvinden. Deze voorbereiding met een volledig gevoel van vrijheid, vrolijkheid en lucht. Zo zijn simpele bezigheden zoals schoonmaken, wassen, luchten, opruimen en herschikken een essentieel deel van het hele proces tot ontvouwen. Juist in dit proces bevindt zich de Yin kracht, zoals de aarde, waarin het zaad mag vallen. De aarde vertrouwt er simpelweg op dat het juiste en het beste zich gaat ontvouwen, zonder daarbij zelf actie te ondernemen. Zij vertrouwt op de andere elementen, ieder vervult zijn of haar eigen rol in de creatie van het nieuwe. Met als onderlegger het vertrouwen, op de ondersteuning als die nodig is, op de wil en intenties van anderen en als dan het moment van creatie daar is, bovenal te vertrouwen op de onwankelbare kracht van onze ware ik! 🌟