Groeien en Bloeien 🌻

Wet van Karma

Whatever I fight
weakens me.
What I cooperate with
strengthens me.
(Tao Te Ching)

We oogsten datgene wat we zaaien en ieder wil geluk oogsten in het leven, dus dienen we zaden van geluk te zaaien. Het bewust worden van alle keuzes die we maken en dus ook de onbewuste keuzes, helpt ons om de wet van karma, van oorzaak en gevolg, te begrijpen en benutten.

Zo kunnen we onze keuzes met een neutrale blik bekijken, bezien wat de gevolgen zijn en of we onszelf en anderen om ons heen gelukkig maken met deze keuze. Onder iedere ervaring of gebeurtenis, positief en negatief, ligt een verborgen waarde verscholen, die we kunnen verbinden aan een levensdoel. Vervolgens kunnen we hier actie aan verbinden en een nieuwe expressie vinden. Dit is een manier om oude karmische patronen te doorbreken.

In de groep hebben we een ware tijdreis gemaakt! We hebben gebruik gemaakt van de nuftige machine van onze mind, ons voorhoofdchakra. Mogelijkheden zijn oneindig en tijd-ruimte overstijgend wanneer we dit krachtcentrum op zuivere wijze gebruiken. We zijn gereisd naar de kindertijd, daarna naar de tijd toen we een jongere waren en hebben contact gemaakt met keuzes die we in deze beiden fasen maakten. In het nu hebben we ons geconcentreerd op de kracht onder een negatieve ervaring en deze per briefpost naar ons 30 jaar oudere en wijzere zelf in de toekomst verzonden. Vervolgens hebben we gemediteerd aan de hand van de levensenergie, met een verbinding tussen de drie belangrijke krachtcentra (buik, hart en hoofd).

We evolueren als groep naar een veilige steun, waarin we onszelf als individu mogen ont-wikkelen. De kracht die we ons toestaan te ontsluiten is merkbaar in de ruimte en is van grote waarde. Mijn grote dank aan jullie voor deze kans om mijn vleugels te laten groeien 🦋!