Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) richt zich op het vergroten van de zelfacceptatie en vermindert de gerichtheid op problemen of klachten.

ACT wordt ook wel de ‘derde generatie’ gedragstherapie genoemd. Aan deze therapie liggen tientallen jaren aan wetenschappelijk onderzoek ten grondslag, waaronder taalonderzoek. Via dit onderzoek zijn de grondleggers op het feit gestuit dat mensen in staat zijn om tussen allerlei verschillende gebeurtenissen relaties te leggen. Deze relaties kunnen bestaan tussen dingen die zich om ons heen bevinden, maar ook tussen de dingen die we in ons hoofd hebben, zoals gedachten, beelden en sensaties. Dit is de wijze waarop kinderen leren dat een plaatje van een kat, bij het woord “kat” hoort. Maar dit is ook de manier waarop mensen bijvoorbeeld leren dat wanneer het stoplicht op rood staat, je niet door moet rijden. In veel gevallen is het heel nuttig en zeer noodzakelijk, maar voor andere gebeurtenissen kan dit mechanisme ondermijnend werken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een pijnlijke plek in de onderrug te voelen en overtuigd te raken dat er iets gigantisch mis moet zijn in de rug. Of dat bijvoorbeeld mensen zich minder waard voelen doordat ze geen make-up dragen.

Vanuit ACT bestaat de visie dat het normaal is dat mensen relaties leggen tussen allerlei gebeurtenissen en daar regels aan ontlenen. Deze regels noemen we ook wel leefregels. Gaandeweg worden deze leefregels en overtuigingen steeds meer een waarheid en gaan we alle nieuwe gebeurtenissen bekijken in het licht van deze overtuigingen. Het is alsof je een gekleurde bril hebt, waardoor je de wereld bekijkt.

Iedereen van ons heeft een bril op, waardoor we naar de wereld kijken en misschien kun je je voorstellen dat er brillen zijn waardoor je de wereld om je heen zeer scherp kunt waarnemen, maar dat er ook brillen zijn die je blinderen of limiteren in je mogelijkheden. In het dagelijks leven kun je jezelf daarom afvragen of je eigen gedrag helpend is, of je ondermijnt? Een uiteindelijk doel kan daarbij zijn om flexibel of vrij te zijn, zodat je goed in staat bent je pad te bewandelen, met de mensen bij wie je je goed voelt.

Met behulp van ACT wordt er gebruik gemaakt van ervaringsgericht materiaal, zoals verhalen met een symbolische betekenis, oefeningen en denk- en doe opdrachten, om je Mind/Denken los te weken van wie jij werkelijk bent.

Klik op de afbeelding voor een filmische ondersteuning van hoe je ‘vast’ kunt zitten in je probleem en vergeet dat er meerdere mogelijkheden zijn om een probleem op te lossen. ACT gaat over het ontdekken van deze mogelijkheden.

Voor meer informatie kijk ook op: http://www.acbsbene.com