Acceptance and Commitment Therapy

 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een therapievorm die wetenschappelijk bewezen effectief is en wereldwijd wordt toegepast.

ACT wordt ook wel de ‘derde generatie’ gedragstherapie genoemd. Aan deze therapie liggen tientallen jaren aan wetenschappelijk onderzoek ten grondslag, waaronder taalonderzoek. Via dit onderzoek zijn de grondleggers op het feit gestuit dat mensen in staat zijn om tussen allerlei verschillende gebeurtenissen relaties te leggen. Deze relaties kunnen bestaan tussen dingen die zich om ons heen bevinden, maar ook tussen de dingen die we in ons hoofd hebben, zoals gedachten, beelden en sensaties. Dit is de wijze waarop kinderen leren dat een plaatje van een kat, bij het woord “kat” hoort. Maar dit is ook de manier waarop mensen bijvoorbeeld leren dat wanneer het stoplicht op rood staat, je niet door moet rijden. In veel gevallen is het heel nuttig en zeer noodzakelijk, maar voor andere gebeurtenissen kan dit mechanisme ondermijnend werken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een pijnlijke plek in de onderrug te voelen en overtuigd te raken dat er iets gigantisch mis moet zijn in de rug. Of dat bijvoorbeeld mensen zich minder waard voelen doordat ze geen make-up dragen.

Vanuit ACT bestaat de visie dat het normaal is dat mensen relaties leggen tussen allerlei gebeurtenissen en daar regels aan ontlenen. Deze regels noemen we ook wel leefregels. Gaandeweg worden deze leefregels en overtuigingen steeds meer een waarheid en gaan we alle nieuwe gebeurtenissen bekijken in het licht van deze overtuigingen. Het is alsof je een gekleurde bril hebt, waardoor je de wereld bekijkt. Het is vrijwel onmogelijk om geen bril op te hebben en binnen ACT gaan we er dan ook vanuit dat het onmogelijk is om geheel klachtvrij en zonder storende overtuigingen te leven (behalve misschien dagelijks trainende monniken).

We vinden dat de klacht niet zozeer het probleem is, het probleem is dat je zelf zoveel waarde hecht aan de klacht of die vervelende overtuiging. Klachtvrij leven is een illusie! Maar wat nu zo leuk is aan ACT is dat je kunt leren om die overtuigingen, klachten of sensaties minder belangrijk te maken in je leven.

Hoe we dit doen? Tijdens de gesprekken wordt er gebruik gemaakt van ervaringsgericht materiaal, zoals verhalen met een symbolische betekenis, oefeningen en denk- en doe opdrachten.

Als GZ-psycholoog heb ik persoonlijk veel affiniteit met ACT en heb vele cliënten met ernstige en minder ernstige psychologische en lichamelijke klachten succesvol behandeld middels ACT. Mijn ervaringen met de resultaten? Na een behandeling middels ACT denken mensen anders over ‘het denken’. Ze krijgen meer zicht op zichzelf en vaste patronen en de klachten worden minder belangrijk. Mensen zijn meer in staat een leven te leiden waar ze van hebben gedroomd, met de mensen die ze echt belangrijk vinden. En doordat de focus veranderd, is er een erg mooie bijkomstigheid… de klachten verminderen en kunnen zelfs verdwijnen!

 

ACT gaat over het ontdekken van mogelijkheden.

ACT gaat over het ontdekken van de mogelijkheden.

Voor meer informatie kijk ook op: http://www.acbsbene.com